AnalyticsPoliticsTop

Zengiz Aqtar”Bil bukara d Prma d Sahda d aremnaye Turqia mn kameta plasha mukremta”.

Turqia atra lela kat goo Badar kam ayna d Teevl havila mhamanta yserta mn bukara d Prma d Sahda d aremnaye.Bil mamla shreta ka Erme ihaber.am bil mamla shreta mughberel badoka d turqiaye,galiona ,badoka d bed-so ba d Atrnq Zengiz Aqtar.

Le bukara akhchi mast khata sama d d la kshhavta gashakta bil khutama d tamal shene haratkhaze maplakhta d skhakha d vazira d Sutaruta d Turqia Hulusi Aqar,5 b nisa  mudi la kha lela bknsjavo Prma d Sahda d aremnaye gnaha ila bshraya le aremnaye shreta d prma d turqiaye-mashilmane Aqtar dalkuva juvap ile shrya.Avn mughberel mdre ani skhakh bil shene maplukhena kha mn bar udal.

Bil maghbarta mdre goo Turqia almada haratkha ile takhmuna Aqtar mughberel mdre mn Turqia loyba hech khamne le hamn le day qmat skhakha letle manaya d tashita.

“Kha mndi yserta mn politikayuta d Turqia lazm lela mansheta.Turqia e atra lela mani goo Badar kam

Ayna d Trevl etla mhamanta yserta mn chtra d Prma d Sahda d aremnaye Qmat goo dunye hech khamne lel hamuna le TurqiaMn gashakta d Turqia aha plasha mn kameta mukremtula”,-mughberel badoka d politikayuta.

Bil dyarta le lumada d la kshhavta d Prma d Sahda d Aremnaye 5 b ilul goo bed-sovba  Ankara ikada vazira Aqar mamla ile shrua kha gyaha khina Aqtar mughberel.

“Btyavena gyane gov gyane humzemena,kha ka udal chape biyava,mara basma gyanukh.Haratkha goo lumade lena vaya nashe tamal mndi maghberi”.

Gashakta bush zoda
Back to top button