MardutaTop

Razmik Khosroev.Talana

Razmik Khosroev.Talana

Bryen bi shita d 1949,3 b yar goo mata d Gyolasyro ughdana d MA Ararat..Atouraya ile,bi shita d 1972 yulpanu mumliyul goo bet-sovba d talane khut shema d  Achemyan.Bi shena d 1974-1979 yulpanu mumliyul goo rushmaya bet-sovba d rabbiya d Kirovaka (ado Vanadzor).Plikhl goo bet-talana d  Vanadzor ,khut shrma d H.Abelyan.Bi shita d 1997 plkhanelngoo goo akademita d talane d Erevan khut shema d G.Sundukyan akhchi talana.Mn tule shope ina V.Sheqspir”Rochard Trayana”,(Rochard),Richart Tlayana(malka Edvard),A.Qmyu”Kaligula(Sherea),de Filipiy”Cilindr”(Avgustino),Ma.Lermontov”Tavalta bil yalma(d la mudiya),A.Chekhov”Tla khatvate”(Vershinin)”Darta d bal”(Orana), op tamal tavalyate.Bi shita d 1999 drashe ile bshraya goo rishmaya bet-sovba d Sinama ,tatron d Erevan,shita d 2001 docenta d Rushmaya bet-sovba d  rabbiye khut shema d Kh.Abovyan.Akhi sharyana d tavakta shryel”Atoureta”,”Ramshakh brikha yema””Bnuna d gyurta mesha”,”Khatabala@,”Khashvana d marane”,”Makleta d zlumta”.Akhchi mariscenar prisol sinama”Atouraye goo Armenia,bi shita d 2011 zuyakha d sinama”Voske Ciran”,bi shit d 2012 zuyakha d siname goo gGhazakhstan ile mudiyo.”Tulel goo siname”Ika itva nasha Isho”,(1992),”D la tumemta daptara d Karabakh”,(1995),”Shula d jvanka”(2001),”Skahsiyana d dava”(2011),”Tima d jhaye(2009),”Kherba khayuta”(2011).Bil tavalyate mubyenel goo Zhnyev,Parizh,Strasburg,Lisabon,America op tamal.Sayoma d piese ile”Atoureta”,”Munshiye”..Bi shita d 1976 hadama d Khuyada d tatrona d Armenia ile,1999 rishaya d knushya d  sure mlate ysira bil rishaya d MA.Blagel bi bukara d yartuta,marduta d syre mlate goo Armenia,prisel mamle,khurze muryezel bil pras-khizveHadama d Khuyada d yulpana,unanuta,marduta d MA ile.shita d 2008 pishl khshiva le nishanka d marishema talana. Armenia.

Gashakta bush zoda
Back to top button