AmmayutaTop

Goo Armenia bt shari drasha d sutaruta.

Goo Armenia bt shari drasha d sutaruta.

Bil vaziruta d Sutaruta d MA mudiyena mdre bi shita d 2023,1 b tabbakh hal 13 b tshrin kamaya bt shari drasha d sutaruta.

Al drashe bt khashvi 2352 bar-atra mne 2115 sharka d sarbaze,110 rushmaya,127 badoka d tayore,sakhsiyane,inzhenere.

Al drashe qyut kha bar atra bil 25 yumane dana ina bchyadu le kulukh shreta.

Gashakta bush zoda
Back to top button