PoliticsTop

Senate d Ameriqa ila marginaha pulta ka Baqu

Senatore d Ameriqa Aleqs Padilyan am Marko Rubion Goo Bagu bil bneta d “darda d barbara d sutaruta garubela goo Arcakh banya”mishoka d safar”bil marakta ka aremnaye.Adrbejan erla nisha bil Arcakg paltalun aremnaye.But daha mndi mughberel takhlopa rishaya d palakha d rishaya d Frenk Palon am Gaz Biliraksi bil mamla shreta ka galiona d am bil sakhseta d  chyata mn Baqu.Akhnan kha gyaha khina gashukkh chyata d alma d Karabakg.Mudita ila mdre hech 120.000 hamb bar-suvada,but durashe le masakh hamzemakh.Mn kamaya mudi ila maduya alma d Karabakh.Mani ina ani nashe.Mani ka dani bt palet.Durashe masi havi bil hamn takhlope.Adrbejan ka diyan la kha hamn lela bkshava lela kabulo veta d Arcakh.Nisha d danu mudita ula kat hech kha aremnaya la paysh.En kha mne paysh avn bt hav kha nishanka d bet-etka.Tanakh goo mishoka d safar Frenk Palon etla tuvsa d bneta d barbaryta d sutaruta goo darta d safar.Goo haratkha pata ka diyan qyut kha tpakta op durashe le a kubla Durashe masi havi en hamn zitke havilun Arcakh op tamal rishaya d atravata d sita d le masi la dhareki le durashe.Goo Lachin kha sama galione maduyena but yema Adrbejan shopo goo sirtaShuk mn day goo 23 maplukhuna khabra d akhnan ayn lekh gashuko.

Gashakta bush zoda
Back to top button