MardutaTop

Wine Story.sinama d  khata”Somm.chasha d hayarta” sakhsuyela shopa d khamra goo umtanuta d Armenia.

Wine Story.sinama d  khata”Somm.chasha d hayarta” sakhsuyela shopa d khamra goo umtanuta d Armenia.

Sinama”Somm.Chasha d hayarya” kat bt pesha shrita bi daha shuta sakhsuyela shopa d khanra goo umtanayuta d Armenia.But daha mndi maghburela NYT.

Mn giba d Jeyson Rayz presta sinama d “Somm” aha sinama d 4 mpreshta ila mn tamal.Hiviya d Simelyi op khulmane shrete avn bayla makhchumul le marduta d khanra.

Sinama d mpreshta maduyela but khamra sharyana d aremnaye Vahe Qeushgeryanin am braty Emiin mani plkhanela amy goo Erevan goo bet-amla d  Wine Works.

Armenia kha sama d Kovkas ila kat kahehvta ila shopa d breta d khamra bil elpe shene.Bi khshavta d Qeushgeryanin khamra kha sama d la preshta mn aremnaye ila hal dira d 19 mn giba d Outoman ip Russiaye y hega dora d 20 Prma d sahda d aremnaye.U hega Armenia pshla kshehvta kha dama d Atre d Khire.

“Sovet maghbureva.”Khavravatu d la khamra konyak bnimun”,- maghburel Qeushgeryan.Bil maghbarta d dav sovetaye bil huchma prishena ka la kshahvta d khamra shreta amve lena shkiva bajru bil mudi khamra iva bdraya.Khata mazriya d amve pshlun ticha  ika knuta masyava sharyava tunyate mubiye amve ka konyak dreta.

“Atike mazriya d amve pishena”,-mughbertela Emi Qeushgeryan,breto pshla yserta mn npalta d Atre d Khire.Ani huchma viyena 120 shene.Adi khamra d kha sama d umtanayutann ile”.

Qeushgeryan makluyena atike mazra d amve op sakhsuyena atike sorte haratkhaze areni,atika mudiya amva kat goo Armeniabkha gyaha khina nishanka d breta d amva ila.

Bi shita d 2020 goo Armenia bi dana d prasta d sinama d “Chasha d hayarta” plasha ila sharuya bil Armenia op Adrbejan.Mazra d amva al pema d nura iva iman mtayela dana d tunyate mteta.Goo sinama Qeushgeryan garak khashvi khut zyana shokilun mazra d amve yan rekhka pyasha mn maza op talkilun runyate .Sabab blvashrna lvushta khlenta op bjvajena op npile lena vaya.

Qeushgeryan goo sinama hakuyel but takhrazyate d zvanta d amve goo Iran”Ka di mitmsane ina sirte op mit ysura etlun amaya amve”,-mughberel avn.

Goo sibama Qeushgeryan amaya d gyuda d garshana d sinama saghburena le taymna Iran bil sakhseta d atike kayda d amve.Goo turana d Qermanshah mn Tehran kurba d 300 mghon le madenkha avn machukhl mudi kat sakhsiyeva.

Avn sazgyurel zvanta d 22 tonne mudi avn shadurel le bet-amla d EineWorks ,ika bi shita d 2021 avn bnyel dakhi smuka haratkhaze bil ranga d varda khamre.Mn dani potula d khamra goo America ina bt zabnilyn bil sama d Molana kat khsive ina khut shema d Romii katava d parsa d dira d 13.Al botul bt pesha ktevta khamra d Iran drya goo Armenia”.

Gashakta bush zoda
Back to top button