Politics

Kayoma d rishaya knushya d KHE bt saghberi le Armenia,bil dargha yavalta ka ahvalata d rahatuta goo Armwnia op plkhana d katomuta d KHE.

Kayoma d rishaya knushya d KHE bt saghberi le Armenia,bil dargha yavalta ka ahvalata d rahatuta goo Armwnia op plkhana d katomuta d KHE.

Mn 19-22 b khziran kayomuta d kayoma d rishaya knushya d KHE d sutaruta op rahatuta sharyane bt saghberi le Armenia.Goo mamla d rishaya knushya d KhE pahtela mughberta mdre rishaya nisha d saghbarta ila dargha yavalta ka ahvalata d rahatuta goo Armenia,ahvalata d durasha d Armenia op Adrbejan. Op hamn dana plkhana d Armenia op KHE.Kayomuta bt tapka amaya d  takhlopa d  rishanuta d Armenia,kunash-kanush haratkhaze ezgyada d hadam atravata d KHE.Takhlopa d kayomuta d rishanuta d Natali Luazoy bt hvu kayome Arnaud Dazhan,Mayql Galer,George-Vlad Nistor,Lars Patrik Berg am Fabio Massimo Kastaldon.

Gashakta bush zoda
Back to top button