PoliticsTop

Bt peshi shrya jmayata d rasha d sutaruta.

Bt peshi shrya jmayata d rasha d sutaruta.

Rishanuta d atra goo rishayabknushya 22 b khziran khshevtela bil  kanuna d shreta d drashyata d sutaruta mn 1 b tabakh hal 13 b tshrin kamaya shita d 2023 bt shari le kamay drasha.

Al drashyata d sutaruta bt khashvi hal 2352 bar-atra,mne 2115 sure,110 gyure,gyuda d sakhseta 127,mprishaye shvile sakhseta,tayore,inzheneraye op tamal shvile.

Goo shrye drashyata d sutaruta qyut kha bar-atra khshiva ile  la zoda mn 25 yumabe.

Drasha d sutaruta bshrayena bil mprishaye shvile

Bi shita d 2023 mn 1-25 b tabakh 788 bar-atra,mbe 708 sure,25  gyure,55 d sakhseta.

Bi shita d 2023 mn 3-26 b tabakh bil khshavta har 56 sure d sakhseta sharyane bt havi.

Bi shita d 2923 mn 29 b tabakh hal 22 b ilul bil khshavta d 420 bar-atra,mne 376 d sure,18 gyure,26 d sakhseta sharyane.

Bi shita d 2023 mn 4-27 b ilul bt khashvi 350 bar-atra,mne 313 d sure,25 gyure,12 d sakhseta sharyane.

Bi shita d 2023 mn 19 b ilul hal 13 b tshrin kamaya bt khashvi 313 d sure,25 gyyre,12 d mprishaye.

Ka khameta d drashe mn 1 b tabakh shita d 2023 hal 13 b tshrin kamaya bt khashvi drashe hal 205 ninyabe sharyane mashriye,hal 7 yumane bar-atra hal 25 yumane.

Gashakta bush zoda
Back to top button