MardutaTop

100 kayome le ka ara

Ina muryza sakhsete d bukre d kentrone 100 kayome”. Bil maghbarte d mamle d kentrone d ina muryza sakhsete d bukara , op bt peshini sukhsiya davar takhbrane d mdite d  , kayome d mtakste d Pilitikayute d Malqyute Armenia mn gyude d Grigor Areshyan . But daha le dame d hamamta mn hadame d spariome ile mughbra hadame d dine d Shi . Aha bukara pshtela muryzta bil gibe d palakge d kentrone d opina mughbrs , kat ina maryuza plkhnane d matrasyate d kentrone lap varake op kanone. Op but daha ina muryza sakhsete d daha bukara  bil kanone d Malqyute d Armenia 100,-but daha ile mughbra hadame d dina . Aven hartkhaze mughbrel kat go mtkhe d kharaya shnane ina murya hamen plkhnane , Maghbragj harkhaze kat ani plkhnane ina muryza go”Manukyan Simon” , op aha bukara gyarak pesha sukhsiya yan ina ani plkhnane muryza bi varake 2021 lP vatake muryena mayrasyate dani duqnane . Maghbrakh hartkhae kat et qlpate d Qristin Simon ila duqe Hadame d dina mughbrel hartkhaze kat lel pisha sukhsiya .

Gashakta bush zoda
Back to top button