MardutaTop

Go Lourt ina muchka qipe d slive

Ani yumane khurze op rahatute in maryuza hal Lorut bi chnun kamaya , bi daha yuma ina tammume qyule yumane khde op khurze d’ Yalde d’ op prishe prishe yumane bi chanu khraya yume d’   ina   muryza kha same d’ christyane d’ prishe prishe Atravaye , sabab mn umrane d’ Uressnaye , serbaye, msrinaye op jurjaye , mani Yalde d’ Maran ina maryuza   bi chanun kamaya.
Sazgar bi adadte ,   maryuzel mamle d’ barakhta ka qyule hamnane Teevilaye , op ahah yuma mamle d’ gaynu ina maryuza bi pras-kala, bi pras-khizve d’ Atravate d’ Tivel , op raze d’ op barakhte d’ gyani ile maryuza bi   , aha ile barakhte d’ yume d’ Yalde.
Mn Katolikaye mudale  Hrach Manukyan   ina maryuza hartkhaze , lyutaye , anglaye , baptaye, op prishe ptrishe gibnae. Bi maghbrtae d’ qtava Kadisha Ylade d’ Isho Msikha   ina mukhchma dakhi Marya ile brya bi yerkhe d’ chiriye sabab ina muryza dakh bryel bi yerkhe d’ chanun kharaya . Aha yuma ina maryuza dakhi Kadshte d’ Mat Mariam ila   mubrita ka brune.

Gashakta bush zoda
Back to top button