AmmayutaTop

Lavash, matnaqash op lakhmed Zhingyal pshtela mukhchmta go 70 shmane d Tasteatlas

Go Tasteatlas gyarak maryzi yume d LavashGo mate d Gegharquniq Caxkunq  100 bi tabagh gyarak maryzi yume d khurze d “Lavash” . Khurza ina maryuza ka but yume d Lavashe d Aremnaye , bi shite d shme d Lavash ina mukhchma go 62 shmane d 69 . But daha ina maghbura mn kayqe 9 .am. Khurza ina maryuza la ka but det kat roba ennketa duqa ila makhchuma lavash go khayute d Armemnaye , ka but det kat ka qyule tevl makhzi but khanete d tashite op mardute d Aremnaye op kat le nishet rumta ina kgamuya mardutae d Lavash.  Go davar shnane baba savan bush roba ina piya lavash gyane ina lisha lesha op gyane ina pita le tanura .  Lava ka khayute d Karabagh ila daki nishe d khzmayta op mlyuyta gi khayute , Lakhme d Lava ka Aremnaye bi dore ila vita kha lakhma . . Mn bar piyete d Lavash ina mubruzu op kgumyena bi yerkhe , Aremnaye ina kha mn kat le dane d piyete d Lavasha ina zmura muryzena kha qma tavaltate . Le kgurze d Lavash ina saghbura arkhe mn prishe prishe Atravate d Teevl. 

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button