Economics

D lankhshavta d cement mn tamal atravate kha gyaha khin bil 6 yarkhe muryekhalun hal 17 b kyanun kharaya.

D lankhshavta d cement mn tamal atravate kha gyaha khin bil 6 yarkhe muryekhalun hal 17 b kyanun kharaya.

Rishanuta d atra goo knushya d udyum yuma khshevtela dviruta maplakhta goo Armenia le marza d cement maryakhta d kabalta d dana d livenzie.

Takhmanta yserta ila bil atra d atra mavarta d cement khshavta d khata kanun khameta d hamn zitke ka qyule khavravayuta d plkhana

Khshavta pshtela shrita bil 5 b kyanun kharaya shita d 2023 bil 6 yarkhe dana dvirta ahvalt bt bani le marza d shvila.

Gashakta bush zoda
Back to top button