PoliticsTop

Kam ayna d diya  pyashela shrita khshevta takhmanta d Aliev zabtanta d alma d NK.Frenk Palon.

Kam ayna d diya  pyashela shrita khshevta takhmanta d Aliev zabtanta d alma d NK.Frenk Palon.

Kam ayna d diyan pyashela shrita madeta d Aliev bil zabtanta d NK,but daha mndi goo varaka d twitter ktivl hadama d motva d takhlopa d Kongresa d America Frenk Palon.

“Rishaya atirrazuta am vadar garak makhchemi op shari rshete.Adi d la putakha d sirta bt banya bukhrana d nashait.”,-mughberel kayoma.

Maghberakh mn Armenia shudra yukra d nashait goo Kornidzor ile.Giba d Adrbejan lela bkshhava ka shukhlau le NK.Tana vaziruta d Sharirut barayuta d Adrbejan khshevtola”zlumta”.

Gashakta bush zoda
Back to top button