AmmayutaAnalytics

Mn 1 b ilul goo Russia kata kanun bt shari ka taryana d mashriya d taci.Ani bt shari le amaya la gashakta le mut mlat ina.

Mn 1 b ilul goo Russia kata kanun bt shari ka taryana d mashriya d taci.Ani bt shari le amaya la gashakta le mut mlat ina.

Sazgyar bil mgalianuta d russiaye taryana s taxe garak havilun varaka d zitka d B op mn 3 shene zoda zitka.

Ani chyate bt sharilun le amaya taryana d taxe la gashakta le mut mlat ina.

Lazm ila svuta d plkhana kat havilun zitka d jvuja.

Gashakta bush zoda
Back to top button