AmmayutaTop

Mn khshavta d tepa d ka una d plkhana pishena muchema maplakhta d shena d sevuta.

Mn khshavta d tepa d ka una d plkhana pishena muchema maplakhta d shena d sevuta.

Bil vaziruta d plkhana op bukara d mashait d MA maghburena mdre bi shita d 2023,3 b yar pishl kubla kanun d MA bil mamleta d shukhlapa goo kunash kanuna d plkhana kha samo bt palkha bil 31 b tamus op tamal sama 1 b kyanun kamaya

Mn kunash kanun muchemena maplakhta d svuta d shena d sevuta.

Ka maplekhane zitke ina shrya bil shena d sevuta nashe ysafta d slhakha bil la mudita dana.

Pishena mukriya sahata d palakhe hal 18 shene op khshvona kat masi palkhi mn bar sahata d yulpana mamlete.

Pishena mumliya zitka d avahate mani etlun yalope sure.

Alhchi makreta d sahata d plkhana la kha 1 shita  haratkhze 2 shene.

Haratkhaze khshiven kat  manyakhta d shita palakha kabela la gashakta le 6 yarkhe plikhl yan la.

Gashakta bush zoda
Back to top button