PoliticsTop

Goo davar bukara d integrayuta hadam atravata d knuta d ekonomiya d Evrasia kha sama shakhlupena.Rishaya s bazira d MA

Goo davar bukara d integrayuta hadam atravata d knuta d ekonomiya d Evrasia kha sama shakhlupena.Rishaya s bazira d MA

la gashakta le qyule marahat chyata d plashe op kherba ajvalata d Vadar Khuyada d lnita d Evrasia le kamay ila bil sharke.Bil maghbartas d “Armenpres” but daha mndi al knushya d KhEkonomiya d Evarsia mugjebrel eishaya d vazira d MA Nikol Pashinyan.

Rishaya d bazire mughberel mdre sharka d knuta bil barayuta d KhERvrasia  nil enekaye darghe ila bshraya takhrazyate.Pashonyan aha mndi spay ile bkhshavo.

“Bkhshaven mdre ekonomiya le kamay shvila ila.Adi akhnan baylan bshrayukh le durasha d 2020-25 goo shvila d sutaruta goo KhERvrasia.Akhan adi plkhanakhnle kha takhrazta skhakha d Sankt Peterburg kat chetula KR Halbaq takhrazta mitmaantela sabab et tepe kat lazm ila sakhsete”,-mughberel Pashinyan.

Bil kshhavta d rishaya d bazire takhmanyata d hadam atravata d Knuta d KhERvrasia  bil bukara d integrayuta  lena bdmaya

“Amaya sharka it mitmasyanuta gashakta d  sakhseyate kat gyule khavravata d plkhan bkshhavena.Akhnan gashukh kat shvile chida goo Knishya d KhERvrasia  blkhamena hadam atravate dakhi ina  kispe,gaze,berka,shuka op it mitmasyanuta d gyarvasta d durashe”,-tumemul mamlu Pashinyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button