Economics

Ka takhrata s makravta d binyane bil palope qyulpate mamleta d kispe hal 450 mln dram mamleta bt hoya.

Ka takhrata s makravta d binyane bil palope qyulpate mamleta d kispe hal 450 mln dram mamleta bt hoya.

Goo gyarga d takhrazyate d shita d 2023 mukhchemta byuje khshevtela 1 mlrd 291 mln dram kat pshtela pulita le yarkhe.Hal 18 b tabakh shita d 2023 hayarta ina kubla 1685 qyulpate,mne 236 mn kha gyaha,494 kamaya kispa.

Gashakta bush zoda
Back to top button