PoliticsTop

Goo MA rishaya d kayomuta d sakhseta d KHE mughberel but nisha d Bryusel putakha d motva goo Baqu,humzemel mn gnahe sharyana d mamla d Aliev.

Goo MA rishaya d kayomuta d sakhseta d KHE mughberel but nisha d Bryusel putakha d motva goo Baqu,humzemel mn gnahe sharyana d mamla d Aliev.

Rishaya d kayomuta d KHE goo MA Markus Ritern bil mamla shreta ka sita d adrbejanaye pras-kala d “Azatutyun”mugjebrel but la kshhavta d sazgyaruta d Baqu al sirta d aremnaye-adrbejanaye,mughberel alhchi yuma kamaya sakhseta al sirta ina shrya”shmyena kala d glule ,gushkena zlumta sabab lena purniya akhchi ani ina khut zyana”. Bil juvap shreta le bukara akhchi bil Adrbejan shadarta d katomuta le Armenia Ritern mughberel,alhchi takhmanta khshivona goo Bryusel u akhchi bed-siv a d Dorup ysura etlun bil Armenia op Adrbejan.Avn mughberel akhchi assure chidena ka Baqu”Hi ka Adrbejan chidkh shreta d le kamay gyaha plkhana akhnan garubelh ysura sharakh amaya d rishanuta d adrbejanaye”,-mughebrel Riter.Avn mughberel akhchi haratkha chyate shryena ka Baqu”Ana len chida kayomuta d KHE ina chida Dakhi KHE haratkhaze ana etlu nisha tpakta amaya d rishaya d Adrbejan”,-mughberel avn”KHE hayurela ka shreta d durashe bil urkha d rahatuta Halbaq ka diyan makhdiyanta bt hoya a plkhana sharakhva bol gobane op shmakhva ka gobane sabab mn kha giba plkhana shreta plkhana d diyan yakurel vaya”,-mughbdrel Riter

Avn haratkhaze mudiyl mdre dakhi ina durashe bshraya bil giba d adrbejanaye”Kha assura d diyan ayn ula mdre bil mapshata d sutaruta d Armenia  mamla ivakh shadira le Bryusel.Nisha tamal ila kat khelta mndi la hoya”,-mughberel Riter”Akhnan tshita mndi lekh vada.Akhnan trin nishe etlan sakhssta d ahvalata d sirta haratkhaze al sirta ika lela zrechta.D trin gyuda saghburela le ma ate ika  khut zyana d glule ina bnpala.Maplukhekh durbu  bil dyarta le monipulyacie iman rushaya d Adrbejan Ilham Aliev  aldiyane mamle ile bshraya takhlopa d KHE mughberel”Alhnan monipulyayuta lekh vada goo mamlan mnkayat vaykh.Akhnan sakhsetan ahadirekh le Bryusel La Armenia la Adrbejan ani sakhsete lena kabule.Len gashuka bukara d monipulayuta”,/mughberel Markus Riter.

Gashakta bush zoda
Back to top button