AmmayutaTop

“Khube d di iven shadura le Armenia op Karabagh” Snoop Dogg

Iman bt maryzi khurze d Snoop Dogg go Armenia op Karabagh ile muryza vebinar am mudale mn sobaye d kentrone d . Zamare d roke d Teevilaye Snoop Dogg mughbrel , kat go daha shita bt maryzi khurza go Armenia. Tankyan but daha ile mughbra le dan hamzate d vebinar mn sobaye d kentrone d . “Kgurza go Armenia gyarak maryzakh go khata shita , kha spay yuma . Sabab agyam qyule mndi spay bt hoya aha ivakh maghbura but daha mara , kat amsa tamma yan la”,- mughbrel Snoop Dogg . 

Gashakta bush zoda
Back to top button