PoliticsTop

Bi daha dakika pyashena sukhsiya khachme sama d’

 Shrye takhrazyate.Samanta Pauer

Bi daha dakika pyashena sukhsiya khachme sama d’

 Shrye takhrazyate.Samanta Pauer

Akhnan  roba narahat mamle ivakh kubla bil zlumuta shreta le marza d’ alma bi sbaba d’ kheyla shreta le marze.But daha mndi udyum mughbertela rishaya d’ sita d’ America(USAID) bil mamla shreta ka galione goo Kornidcor Samanta Pauer,le bukara alkhchi bi duzuta takhrazyata d’ sutaruta d’ Adrbejan kha le marza d’ koshun ila,yan haratkhaze bar-atra.

“Bil kshahvta d’ ahvalata d’ khvata op aha zlumta lazm ila shmeta d’ haketa d’ nashe ka deta d’ ahvalat op aha plkhana khat ina bshrayu.mamle maduyena kat lazm ina hasher aynaye ka parmeta d’ ahvalat goo NK”,-mughbertela ayn.

Le bukara akhchi dano0 lela kat Vadar le khluse pasulyate sharia haratkhaze gnahe shreta le marza d’ Adrbejan Pauern juveptela.”Bil pukdana d’ rishaya d’ atra Bayden ana lakha ivan sughberta ka hamzmamta Amaya d’ shultana,bar-atra,mani goo daha zlumta ahvalat bryakena Ana am rishaya d’ atra Bayden enenkaya ivakh kshhavu aha bukara mdre mut manaye bsparena,l;e marza d’ bukare kat bshrayetum.Ka daha sababa ana lakha ivan ka deta d’ ahvalat bi shopa,Amaya d’ shultana hamzmata,mprishaya Amaya d’ shultana d’ MA.

Iman ana deran madiyanlunla tashita,ayn bt hayerani ka det kat huchma d’ Amewrica kha mndi hayerant shari.Bil veta bi shopi ana ahvalat bt madiyanlunla,mdre kma kherbela ahvalata d’ alma d’ NK.Hamn dana akhnan hudrekh hayerakh ka arkane”.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button