Politics

Khavravata d diyan hech dana lena ka diyan chida paltakh mn ShMKM”.Ararat Mirzoyan.

Khavravata d diyan hech dana lena ka diyan chida paltakh mn ShMKM”.Ararat Mirzoyan.

Pshtela shrita tpakta d vazira d sharirut barayuta d MA Ararat Mirzouyan am vazira d sharirut barayuta d Fransia op Eorup Katrin Kolonan mani bil saghbarta d plkhana sughbertela le Armenia.

U hega pshtela shrita sazgyar mamla d vazira d sharirut barayuta d atravate ka galione.

“Pshena kabulen kha khlita jhavra d plkhani khzma d vazira d sharirut barayuta d fransia op Eorup Katrin Kolonay mani goo dana shita 2 gyahe ila saghbura le Armebia.

Udyum yuma mn 100000 zoda aremnaya dNK bil manaya d zlumta d Adrbejan plitena mn spukyate,rikena ka la bpalta khut zlumta  kmat ani lena gadhuka yalopel,nekvela yan bi shene nashena Nyakarta akhnan aha zlumta gushkalan 19 b ilul iman Adrbejan bil zlumuta hugum shrila le ama aremnayuta d NK Akahn mitmasyanuta kam avilan but ahvalat madeta goo badar 21 b ilul goo Nyu Yorq al rishaya k ushua d ShUKh mudi chideva bil ktava d Aremnia op Fransia.

Duzuta d udyum yuma makhzuyela mdre kha mamle yan plkhanane basurta ina ka makleta d zlumuta op hayarta d rahatuta d aremnaye khyeta goo NK aha jvuja khata plasha ila le mara d sirta d MA goo sirta.

Le daha sama bayn maghberen mdre Armenia mhumentela le amaya surta jhameto bil hudra veta d gibane shreta  dskhakha d sazgyaruta ka yarikhe shene

Halbaq ka diyan enenkaye manaye etlun ahuaryate bukara d yakhsira d aremnaye madarte ke baray akhnan baylan le buakra d  ughdana ivakh shryo sabab bukara d durasha d aremnaye-fransiaye  bkshhavukh goo kunash-kabuna d atra

Myakarta vazerta bayn kha gyaha jhina maghberen Armenia basruta d mitmasyanuta d khavravayuta d plkhanokhn ila garubekh bil Fransia assuran mamlakhlun haratkhaze doo durasha d Armenia-Eorup Bayn tenanna d mnta havn bil sishanuta d Fransia ka shreta d hayarya d nashait ka shreta d bukara d havakata d aremnaya d NK

Kha gyaha khina tennana dmnten amokhn op bayn khabra chedene ka diyokh.

Bukara ka ahayrta d sirta d Armenia ile op khavaravata d diyan hech dana ka diyan lena chida mdre paltakh mn SHMKM

Gashakta bush zoda
Back to top button