Politics

Khlap rishaya d vazire Mher Grigiruan kublelnka ka khata prishaya rishaya d  sita d TK.

Khlap rishaya d vazire Mher Grigiruan kublelnka ka khata prishaya rishaya d  sita d TK.

Khlap rishaya d vazire Mher Grigoryan kublel ka  khata prishaya rishaya d sita d  palakha d Fransia goo TK Fannia Delpei am mapshetanta kayomuto.Maghburena bil motva d rishanuta d atra.

Bi dana d tpakta khlap rishaya d vazire Mher Grigoryan mudiyl basruta d plite op rike mn NK aremnaye.Bar-svade shryena bukara d takhrazyata d fransiaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button