PoliticsTop

Plashe d Izrail-Pagestina ila maryuza blashe d Teevilaye d gyahe d tla, hakyana

Plashe d Izrail op Paghestin Bush zoda hudra vetan shryokh ka makhchamta d durashe bil khavravatan d nakhraye bil shreta bukara d surat-alma. Bush zoda mapkiyane mukhcheme ina goo sirta d khadrvanuta d Yuval Noa Harari bol shene le kamay plasha d bil qyut kha kayda garubeva chetre yasrava ka la tamasta d sirta mn mapkiyane,bi shita d mn giba d mukliyalun sakhseta d al sirta shreta d sakhseta.Goo mamla d skhakha d d shita d NDTV goo mtkha d shreta d takhrazta goo khut zyana d mapkiyane npilena nashe, bar-atra op sharka d punya bshrayona mn shita d. Akhnan lekh tashuyo kat goo sirta plkhana d makhchamta d mapkiyane bahrayela op ayn yserta ila bil khata zlumta d adrbejanaye tuvsa ila bi shita d bi yarkha d yar op  shita d d ilul.Bil giba d hamesha gnaha ina bshraya le marza d sutaruta d bil giba d pshteva cheta hayarta bil giba d Teevl ka sakhseta d ahvalat goo lela khshevta amaya d rishaya d.Bukara-Mut dargha itum biyava ka ahvalat goo ughdana. Juvap-Akhnan bil mara ivakh maghbura kat la gashakta le durashe Israil qyut yuma zlumta ila bshraya bil mamle prasta d gnaha shreto le aremnaye mn day Sutaruta d pyashena goo sirta . Tuvsa d dani takhrazyate maduyela kat ahvalat narahat ila oyasha op khavravaya d plkhana d Teevelaye garak mamlilun hayarte ka makleta d zlumta d Adrbejan kat goo sirta d TK makhchemi sazgyaruta. Giba d aremnaye hudrela shreta d chtra bil rahatuta ka yarekhta dana.

Gashakta bush zoda
Back to top button