AmmayutaTop

Hadame d mtakste d Armenia ks kayome d Buntestag ile mughbra but ahvalate d trin gibane

Armenia bt saghbera le zuyakha d’,mukreva ka tyamta d’ shena d’  surane mshotepa d’ Madenkha Rustsm Baqoyan  pish kubla mn giba d’ 16. Vazira d’ sharirut barayuta d’ MA  Bundestag  kublel ka  rishaya d’ sita d’ suranemshotepa d’ Madenkha,bil shvava d’  lumada d’ Khuyada d’ Yurgen Hardti .Dakhi inamaghbura bil vaziruta d’ sharirut barayuta d’  MA  dirl le sazgyaruyate ka tile mukcheme rishayad’ vazira d’ MA  goo sita d’ Khuyada. Vazira d’ Sharirut barayuta d’ MA le kamay shopa ile yuva ka  shukhlape  mn giba d’ Khuyada d. Hotel at Gibane direna le bukara d’ maryazta d’ lumada d’  mitmsane tekhnologie d. Haratkhaze takhmanyate ina shrya le politikayuta bil Armneia but Tyamta d’ shena .

Gashakta bush zoda
Back to top button