PoliticsTop

26 b tshrin kamaya al rishaya knushya d KHE spartela shrdta d ahvalata d TK.

26 b tshrin kamaya al rishaya knushya d KHE spartela shrdta d ahvalata d TK.

Rishaya knushya d KHE Sharl Mishel ka sharyanta d sita chidl sharakta le rishay knushya d KHE 26 b tshrin kamay le kamay sama spartela shreta d bukara d Madenkha raheta d HAMAS khshavta d hayarta d Israyel oo la prashta mn hayarta ka Ukraina but daha mndi pshtela mughberta goo mamla d rishaya knushya d KHE.

Ayn bkhshavola Kiev,mazhdta d haydryate ka Russia op shreta d takhrazyata d diplomatuta.

Sharl Mishel mughberel haratkhaze bt deri le bukara d barayuta d dunye haratkhaze le durasha d Prishtina op Belgrad ahvalat goo Sahel op TK.

Gashakta bush zoda
Back to top button