PoliticsTop

Armenia garak durasha d khameta d rahatuta makhchemalun.Rishaya d vazira d MA.

Armenia garak durasha d khameta d rahatuta makhchemalun.Rishaya d vazira d MA.

Armenia garak bikara d rahatuta goo shvila d assure divergikayuta sharya.But daha mndi bil mamla shreta ka galiona d The Wal Streed Journal Yaroslav Trofimov mughberel rishaya d vazira d MA Nikol Pashinyan.,bil mamleta mdre ShMKM bi dana d Lumta d hugum shreta d Adrbejan le rishmaya sirta d MA haratkhaze KR lena huyero rahatuta. Kat pisheva khshiva goo sazgyaruta d Armenia op Russia.

Bil maghbarta d “Armenpres”bil javapta le bukada akhchi”goo mamlokhn al rishaya knushya d KHE akhtun mughberlokhn mdre pshometim mn jvuja s khavravata d plkhanokhn.bil kjshavta d diyokhn khavravata d plkhanokhn mn ShMKM mprishaya KR mut sparta etvalokhn yan la shryun”rishaya d vazire Pashinyan gushkel.”akhnan kamaya gyaha lela but daha mndi hamzumekh akhchi bibshita d 2021 b yar,2022 b ilul Adrbejan zlumta ila shrita le kha sama rushmaya sirta d Armenia.Goo kunash-kanuna d ShMKM mukhcham pshteva khshevta mudi lazm ila kahhavto en le marza d hadam atra zlumuta shari khshevta le a kshivo op haratkha Armenia op ama aremnayuta pshimena.

Haratkhaze goo shvila d khameta d rahatuta mprishaya skhakha d sazgyaruta etvalan bil Russia haratkhaze lena khshivo.

“Shuk mn kamaya skhakha d sazgyaruta aha sazgyaruta etlan kha mn Russia goo Armenia it baza d sutaruta d Russia bil khshavta d diyokhn veta d baza d sutaruta d russiaye goo Armenia ogutla yan la Nikol Pashinyan mughberel avn huchma d hayarta goo Armenia lela gashuko op pshamel ka dayn.

“Bi duzuta etlokhn takhmanta palata d sarbaza d Russia mn sirta d Armenia Rishaya d vazira d MA mughberel goo Armenia le marza d haratkha bukara lelh bdyara”Adi haratkha bukara kamaya lela bayakh sakhsakh mut ahvalat ila op manayo mudila ayn bt hoya goo kunash-kanuna d ShMKM op MA op KR.

“Yaroslav Trofimov bukara ile shrya akhchi kha sama rushmaya kayoma d KR haratkhaze davar rishaya d Russia Medvedev d la khshivta karbanta etlun le marza d Pashinyan mughberel.”Mudi ina manaya d haratkha karbanta op dakhitum javuba ka Russia”. Nikol Pashinyan juvebel.”En len bkhlata le day kala len shrya op len karkuza mashmen bil zubara sabab sakhseta vayela op bukare bshrayelh iman vayela dana”.

Gashakta bush zoda
Back to top button