AmmayutaTop

Go beg etke d Miskov gyarak oeysha muryzta khurze d mlate d Urartu

 bi chanun kamaya mn bar yale d’ Iran ina maruza khurze d’ barakhte d’ Aqemenyan , aha barakhte d’ Miya ina muryza but det ,ya ka Isho go Urartu-Harminua-Armina muskhiyena op mn bar daha aha yuma ina maryuza dakhi yume d’ barakhte d’400 op go qyule Teevl ha yuma miya vayna burkhe .
Mn bar yume d’ op khurze d’ op yume d’ barkhte d’ miya alma , ka nashe d’ umra ina labula le betvate d’ op le duq ed’ plkhane ka but barakhe d’ beta op otakh , kat shita hoya ,mantiyanta op mlita.Ennketa lela kat barakhte d’ daha yuma maryzi mn bar det , kat go beta leten rahatuta op shenuyta .
“Erebuni” bi chanun kamaya maryuzna dakhi yume d’ ruyte d’ mite , op aha yuma go qyule mran ed’ christyane maruyuzna raza ka but rahatute d’ ruhe Davit Poghosyan d’ motane. Op alma le yme d’ tre bizalna le bet –kore varde op bsma ina tapuyya le bet kore .Ani yumane khurze op rahatute in maryuza hal Miqayel Badalyan bi chnun kamaya , bi daha yuma ina tammume qyule yumane khde op khurze d’ op prishe prishe yumane bi chanu khraya yume d’   Yalde d’ ina   muryza kha same d’ christyane d’ prishe prishe Atravaye , sabab mn umrane d’ Uressnaye , serbaye, msrinaye op jurjaye , mani Yalde d’ Maran ina maryuza  bi chanun kamaya. Sazgar bi adadte   maryuzel mamle d’ barakhta ka qyule hamnane Teevilaye , op ahah yuma mamle d’ gaynu ina maryuza bi pras-kala, bi pras-khizve d’ Atravate d’ Tivel , op raze d’ op barakhte d’ gyani ile maryuza bi   , aha ile barakhte d’ yume d’.

Gashakta bush zoda
Back to top button