Economics

Bil 6 yarkhe akhtiyar le yavi ka palata d khete, zruanitaop tamal mndyane nn Armenia.

Bil 6 yarkhe akhtiyar le yavi ka palata d khete, zruanitaop tamal mndyane nn Armenia.

Rishanuta d atra al shreta. Dlnishya muditela mdre kha byarga mndyana d zryanuta dakhi ina jhte le akhtiyar yavi ka palate mn Armenia

Takhmana d daha takhrazya ka 6 yarkhe ila shrita.

Takhmanta shrita ila ka mamleta d sharka d ekonomia goo MA

 Ka la khshavta d mabsarta d makhalta rishanuta d atra kshehvtela shreta d  d iruta le shvile ka shita d 2024 kmat spartela mamleta d sharka d mndyane d zaruanuta mn hadam atravaya d KEE.Op shuka garak maplekhilunla lap makleta.

Gashakta bush zoda
Back to top button