MardutaTop

Pishena mughbera but atravate ika zoda saghberane ina vaya.

Pishena mughbera but atravate ika zoda saghberane ina vaya.

Badoke grishena sidra d atravate ika roba saghberane bayen,sharka d kentrona d khazoyuta Badar ina shrya,maghburela ATOP bil khshavta d sharka d  sakhseta d  World Polulation Review.

Le kamay gyaha bil sharka d 89,4 mly arkhe Fransia ila.Aha sharka khamiyola ani 30 shene.Shopa d trin 83,7 mln ila Ispania.Shopa d tla America 79,3 mln khaoye.

Goo le kamay gyarga d 5 ina  Sinay 65,7 mln khazoye,Sharka d 5 tamumula Ispania 64,5 mln arkhe.

Turqia khshevtola shopa d 6(51.2 mln arkhe)..Shopa d  shava Mexika ila,shopa d tmanya Taila d.Goo gyarga shopa ina mukhchema Britania,Almania bil ka alta d khazoye.

Gashakta bush zoda
Back to top button