MardutaTop

Goo gyarga d zuyakha d YUNESKO khshivena 100 shena d Sharl Aznavur am Sergey Parajanov.

Goo gyarga d zuyakha d YUNESKO khshivena 100 shena d Sharl Aznavur am Sergey Parajanov.

Mn 7 b tshrin kharaya hal 22 goo Parizh al rishaya knushya d GUNESKO d 4/ khshivena khshavta d tyamta d 100 shena d  Sharl Aznavur am Sergey Parajano  ka shena d 2024-2025.

 Chyata d giba d Armenia ka Gransia khshavta op shreta d zuyakhe ka tyamta d 100 shena d madishema zamara d aremnaya d Fransia Sharl Aznavur bil hayarya d  Andirra,Italia,Lyuxenburg,Monako,Portugalia Senegali op 80 zoda takhlopa d hadam atravata d YUNESKO.chyata but marishema sayoma d siname Sergey Parananov khshivena amaya d  Armenia,Georgia Ukraina bil ka alta d Kipr,Fransia Italia op Polsha

YUNESKO khshevtela 25 chyata d khshavta d shena d marishema aremnaye tamal shita khshive a 850 shena d Nerses Shnorhali.

Gashakta bush zoda
Back to top button