PoliticsTop

Lepeyshi sjkhsiye bukare d assurute d Atravatr Khire

Bukara Atravate Khire kha gyaha khin le kamay ila bshrayo chyata d  surat-alma d tashita.Mut karbanta etlunla Mnacakan Safaryan le daha marza. Nuvap mamle lena bkshhavo sazgyaruta d 23 ,sazgyar bil det ka kshhavta d zrachta d zircha d sirta enenketela khshavta d kunash-kanun d ShUKh skhakha d .Goo gyarga d daha chyata plkhanaan d khshavta d zircha garak khashvilun svuta d shita d mn bar npalta d Atre Khire haratkhaze surat-alme kat pishena khshiva hamn dana.Kmat but surat-alma d tashita hamzamta  lit hech kha svuta ,sirta op dana.Garak maghberakh zyana d shopa d surat-alma d tashita ka kheruta d surta d atravatan kmat bil sakhseta d surat -alma d tashita masakh tapkakh bil det kat sirta d Armenia bush zoda sirta d Adrbejan havi khut zitka d tamal atravate.Goo daha sama bayn kha gyaha khina maghberen la gashakta le sazgyaruyate khshiva bi shita d b tshrin kharaya goo nisan bil dargha d tpakta goo sazgyaruta ina khshiva nisha d zrachta d zercha d sirte ila,bi shita d bil yarkha d ilul zabtanta d sirta d MA khshavta d zitka d Teevl bil giba d Adrbejan. Bukara-Rishaya d Adrbejan maghburel kat Armenia khshevtola rushmaya Kheruta sirta d Adrbejan.Juvap-Le daha bukara hamesha dirkh le det kat MA khshevtola kheruta Umtaneta d sirta d Adrbejan,sabab lena maghbura ka Asrbejan kubeltola rushmaya sirta d Armenia.Op haratkha bnayela takhmanta Adrbejan etla nisha d zabtanta  sirta d aremnaye.Rishaya d Adrbejan mughbsrel mdre le marza d atra d dani sazgyaruta it mukhchemta mughberel,en Armenia la khashvalunle skhakha d sazgyaruta  bibde dana sazgyaruta le hoya khshevta op rishaya d Adrbejan khut huchmu ile bshkalo skhakha d sazgyaruta seavtu.Bukara-Mut dargha bt yavilun ka plkhanane shrya le marza d rahatuta.Juvap 21 bil vazire d baryta Ararat Mirzoyan , Suren Papukyan am Alen Simonyan midiye itum akhnan ka Adrbejan ivakh yuvu chyata d diyan le marza d durashe sabab tamal yuma kublukh juvap.Akhnan etlan hivi le daha marza sazgyaruta makhchemakh op shopa masi makhchemi lakha khavravata d -plkhanan d nakhraye.

Gashakta bush zoda
Back to top button