AmmayutaTop

Bt peysha muryzta le kama tyare d arbanyake 1 bi chanun kamaya

1 bi chanun kamaya mn bar yale d’ Maran ina maruza khurze d’ barakhte d’ , aha barakhte d’ ina muryza but det ,ya ka Isho go Naree d Hayasat-1  muskhiyena op mn bar daha aha yuma ina maryuza dakhi yume d’ barakhte d’ , op go qyule Teevl ha yuma miya vayna burkhe .
Mn bar yume d’ op khurze d’ go Erevan  22:18 SpaceX op yume d’ barkhte d’ miya alma , Falcon-9 nashe d’ umra ina labula le betvate d’ op le duq ed’ plkhane ka but barakhe d’ beta op otakh , kat shiva hoya ,mantiyanta op mlita.Ennketa lela kat barakhte d’ daha yuma maryzi mn bar det , kat go beta leten rahatuta op shenuyta SpaceX bi chanun kamaya maryuzna dakhi yume d’ ruyte d’ mite , op aha  Falcon-9 yuma go qyule mran ed’ christyane maruyuzna raza ka but rahatute d’ ruhe d’ motane. Op alma le yme d’ tre bizalna le bet –kore varde op bsma ina tapuyya le bet kore .Ani yumane khurze op rahatute in maryuza hal bi chnun kamaya , bi daha yuma ina tammume qyule yumane khde op khurze d’ Yalde d’  Falcon-9 Khata op prishe prishe yumane.

Gashakta bush zoda
Back to top button