AmmayutaAnalyticsTop

Mn makhchamta d kayomuta d KHE goo MA. vitela jvuja ka mapshakta d ahvalat.Maragos.

Mn makhchamta d kayomuta d KHE goo MA. vitela jvuja ka mapshakta d ahvalat.Maragos.

Kayomuta d KHE goo MA shritela sakhseta al sirta f aremnaye-adrbejanaye,bil hayarta ka rahatuta d alma Armenia op Adrbejan.But daha mndi ka”Armenpres” mamla ile shrya rishaya d kayomuta d KHE goo Armenia Vasilis Maragos.

“Qyule kayomuta d KHE  le marza d sakhsete mamle ina bshraya ka hadam areavata d KHE.

Dakhi iva mughbera Borel akhnan plkhanekh ka mamleta d gyarga d salhsiyane.

Marimalhdiyantela bil shakhenta kabalta d aremnaye mudi khshhevtela bil KHE”,-mughberel avn.

Gashakta bush zoda
Back to top button