AmmayutaTop

Armenia ila mughbrta but saghbarte d le kgurze d “Evroviden 2024”

“Bt derakh bush khelane Malmyoy ila dra le khurze “Evroviden 2024” Zamarte d Arembaye d YonNstan  mughbrtela kat go dani khaye hch kha mdi har atkha lela vaya , op ila mughbrta kat ka but diyan bush ennketa ila salamatute d gyanan .Zamarte d go pate d Instagram ila mughbrta but khurze d “Evroviden 2024” kat lena muryza .Mughbe bneumti bayan maghbran kat go dani khaye hch mndi har atkha lela vaya . Bukare d di ila maghbura 68 but det yan go khaye di kay kha bukara lela Shved piyasha tummta Lorin , mn bar daye bush soay ila vaya . Op hadi ana haminevan le daha bikara . Ana bi dani yumane ivan plkhya mn roba nadhe kat ina humna le khele d di op aha roba makhdiyanta ila ka di , op ana bayan namle d basamta maghbran ka qyule den nashe kat ina “Evroviden 2023” huyra op ina humba le kgele d di , abitun badime . Bayan hartkhaze maghbran kat hamenun kat qyjle mndi gyarak spay hoya , Bi khubi ivan kanula ka qyulokhun . Akhnan bt derakh bush khelane. Bryunet bi shlame . 

Gashakta bush zoda
Back to top button