Ammayuta

Ezgyada d Chekhia hoo vaziruta d sharirut barayuta bi dana d kabalta shepor ina mushmiya.

Ezgyada d Chekhia hoo vaziruta d sharirut barayuta bi dana d kabalta shepor ina mushmiya.

Ezgyada d Chekhia Petr Irunchik goo vaziruta d sharirut barayuta goo MA bil sharakta e ezgyade bil kabalta shepor ina mushmiya.

“Zuyakha d risha d shita  hoo vaziruta d sharirut barayuta spay iva kat ysiralun”,goo pata d X ktivl op video ile prisa.

Mn day pshtela mushmiya mdre bi dana d kabalta mushmiyena Vahagn Hayrapetyan.

Bil shita tamata mamla ina shrya Ararat Mirzoya  am Nikol Pashinyan.

Mirzoyan am Pashinyan tenana d mntena biya amaya d diplomataya d atravata d nakhraye ka khshavta d shakhine assure bil MA.

Gashakta bush zoda
Back to top button