AmmayutaEconomicsTop

Bil 6 yarkhe pshla dverta palata d  rangi range prezla mn MA op kha  gyarga mndyane.

Rishanuta d atra goo qnushya khshevtela mn Armenia akhtiyar la yava palata d kha gyarga mndyane le Knuta d ekonomiya d KHE bil 6 yarkhe.

Hemezman but qume op rangi range prezle ila op kha gyarga mndyane.

Haratkha dviruta pyashela shrita mn shita d 2022,u hega bil madeta d sharka d sakhseta d rishanuta d MA khshivena 115.2 elpe tonne.

Bil khshive takhrazyata d rishanuta d atra  mprishaye ina

“ suta d Asedl bkhshavela banya profila d altumin.

Maryuzena takhrazta d sita d Charencavan”Dzulamentron” op suta d Erevan”Edmet”

Pyashela mumlita gyuda d Adle.

Sita d Tashir

Sharka d takhrazyate bt magi le 100 mln dolar kat bt bani 550-750 khata shopa d palakhe ka 250 elpe to e mndyane bneta ka shita.

Gashakta bush zoda
Back to top button