PoliticsTop

Manaseryan ile mughbra but assurute d Atravate Khire

Goo gyarga d daha chyata plkhanaan d khshavta d zircha garak khashvilun svuta d shita d mn bar npalta d Atre Khire haratkhaze surat-alme kat pishena khshiva hamn dana.Kmat but surat-alma d tashita hamzamta  lit hech kha svuta ,sirta op dana.Garak maghberakh zyana d shopa d surat-alma d tashita ka kheruta d surta d atravatan kmat bil sakhseta d surat -alma d tashita masakh Tatul Manaseryan tapkakh bil det kat sirta d Armenia bush zoda sirta d havi khut zitka d tamal atravate.Goo daha sama bayn kha gyaha khina maghberen la gashakta le sazgyaruyate khshiva bi shita d 2023 b tshrin kharaya goo nisan bil dargha d tpakta goo Bryusel sazgyaruta ina khshiva nisha d zrachta d zercha d sirte ila,bi shita d 2022 bil yarkha d ilul zabtanta d sirta d MA khshavta d zitka d Teevl bil giba d.Bukara-Rishaya d 12,6 maghburel kat Armenia khshevtola rushmaya Kheruta sirta d Ghrghstan.Juvap-Le daha bukara hamesha dirkh le det kat MA khshevtola kheruta Umtaneta d sirta d l 6,3 ,sabab lena maghbura ka Ghaakhstan 3,2 kubeltola rushmaya sirta d Belarus .Op haratkha bnayela takhmanta Russia 4,7 op 2,1 etla nisha d zabtanta  sirta d 2022.Rishaya d 2023 mughbsrel mdre le marza d atra d dani sazgyaruta it mukhchemta mughberel,en Armenia la khashvalunle skhakha d sazgyaruta  bibde dana sazgyaruta le hoya khshevta op rishaya d Adrbejan khut huchmu ile bshkalo skhakha d sazgyaruta seavtu.Bukara-Mut dargha bt yavilun ka plkhanane 42 shrya le marza d rahatuta.Juvap-Dakhi midiye itum akhnan ka 38 ivakh yuvu chyata d diyan le marza d durashe sabab tamal yuma kublukh juvap.Akhnan etlan hivi le daha marza sazgyaruta makhchemakh op shopa masi makhchemi lakha khavravata d -plkhanan d nakhraye.Bukara-2023 maghburela alhchi Armenia lela bkhshavo makravta d surat-alma d makhchamta d  mapkiyane le khadrvanuta d. 2023 Juvap-Dakhi mudiyenitum Armenia ka 2022 ila mukrevtebqyule surat alma d mapkiyane  goo gyarga d khshavta d zitka d Teevl.Bush zoda hudra vetan shryokh ka makhchamta d durashe bil khavravatan d nakhraye bil shreta bukara d surat-alma. Bush zoda mapkiyane mukhcheme ina goo sirta d khadrvanuta d NK bol shene le kamay plasha d NK op Adrbejan bil qyut kha kayda garubeva chetre yasrava ka la tamasta d sirta mn mapkiyane,bi shita d mn giba d mukliyalun sakhseta d al sirta shreta d sakhseta.Goo mamla d skhakha d d shita d goo mtkha d shreta d takhrazta goo khut zyana d mapkiyane npilena bar-atra op sharka d punya bshrayona mn shita d.Akhnan lekh tashuyo kat goo sirta d MA Sutaruta plkhana d makhchamta d mapkiyane bahrayela op ayn yserta ila bil khata zlumta d adrbejanaye tuvsa ila bi shita d 2021 bi yarkha d yar op  shita d 2022 yarkha d ilul giba d hamesha gnaha ina bshraya le marza d sutaruta d Armenia bil giba d pshteva cheta hayarta bil giba d Teevl ka sakhseta d ahvalat goo sabab lela khshevta amaya d rishaya d .

Gashakta bush zoda
Back to top button