EconomicsTop

Qyule takhlope bil svuta d pljhana shita d 2024 garak madi pukdana.vazira d kispe.

Qyule takhlope bil svuta d pljhana shita d 2024 garak madi pukdana.vazira d kispe.

Spartela mdre Armenia ka shita d 2023 bt havila 8% mamleta d ekonomia vazira d Kispe Vahe Hovhannisyan bil sama d kispe shita mantiyanta ile khshivo.Tamal shita bt bani shukhlape ka kha gyarga shvile.

Shita d 2024 lazm ila svuta  madeta le plkhana ayn maduyela akhchi bi shita d 2024 svuta bt shari hal shita d 2025.

Bil mamla shreta ka”Armenpres” vazira d kispe Vahe Hovhannisyan tumemol shita bil sama d kispe ka shita d 2024.

“Shita d 2023 amaya masi khashvila enenketa msilan bush zida kispe mamlakh kmat sparteva”,-mughberel vazira.

Bil hamzamta but jvuja d ekonomia vazira mughberel shita d 2022 rame dargha d ekonomia pishena muryekha bi shita d 2023.

“Akhnan udyum gashukkh mdre ka shita d 2023 bt havilan 8% mamleta d sharke la gashakta kat 1 yarkha kamaya bspareva 7”,-mughberel vazire.

Gashakta bush zoda
Back to top button