AmmayutaTop

Shita Khata 2024

Mukheban shamane , udyum , go pras – kala ammaya d ‘ Erevan akhnan etlan kha raba muxeba mari shema arkha , myakra Arsen Petrovich Mikhaylov , mani ile Rishana d ‘ Shotaputa d ‘ aturaye d ‘ Armenia « Atur », op harhadekhze Msayana d khlap rishaya d vazira d MA,rishaya natirraza d ‘ shotaputa d ‘ AUA Khuyade d ‘ Europ Madekheta .(, up hamen dana hadama d ’ Sita d ’ umvate sure shureche bi  rishaya Mtakasta d Lumada d  MA ysura am rishaya vazira d MArmenia .Shlamalokhun rabbi Arsen, kabulevakh pshena go pras-kala ammaya d’Erevan . Myakra Mikhayliv bayakh ka mugheban gashkane  maditum mdre mn shita d chma itum shureka le jvuja d Umtanayuta d Atouraye?

Bi khshavta d diyokhn mn bneta d shotaputa d Arouraya d Armenia”Arour” hal udyum yuma tumemtola mkhshadruto.,akhchi pishena sheye qyule valete? Myakra Mukhaylov bil rishaya d Shotaputa d Atouraya d Armenia”Arour” mn shita d al prashyata d Rishaya Knushya d MA d kreta d 6 pshlokhn prisha kayoma d Rishaya Knushya d MA op kreta d Rishaya Knushya d MA bil kanunaya d  Sure mlate,bi mut psla kha gyaha khina pshlokhn prisha? Rabi Arsen, uqyum qyule Teevel mtayla le khutama d’shita d’2023 up kabulola shita khata 2024.Up bi d’aha sabab, pakdalokhun, mu bet talbitun ka aturaye d’ Armenia op bne umtan chulanayid ka but yume d’ Yalde d’ Maran op Shita Khata 2024. Rabi Arsen, tenat menta amokhun ivakh, yan kublalokhun aha chyadtan, up udyum itunva amman, basime raba… Yalde d’ Maran op Risha d’Shitokhun have brikh. Bi d’aha mukheban shamanan, metilan al khutama d’khurzan mardutanaya. Btlabekh Yald ed’ Maran op Sita Khata 2024 maya go betvate d’diyokhun khadduta, manteta, Shuk qyule dana amokhun ave Marya Alaha …Katokhun betlabekh melita shita u khaduta…

Gashakta bush zoda
Back to top button