MardutaTop

Bil dakhseta d khamra d aremnaye Forbes.

Bil dakhseta d khamra d aremnaye Forbes.

Aha atekta malkyuta d dharyanta d khanra hech dana lela vita khut bayli.It takhmanta bil daha manaya kat badure khamra ina mtaya le America yan lakha roba rangi range amve lit goo America.Halbaq lrla hayura ayn kat atra etla atekta tashita d khamra hamesha khut ztaba d plashabila bnpala goo pata d sparyuma Forbes ktevtela Luza Cimderman.

Lr kamay gyaha goo Kovkas Armenia op Georfia ranga d amve hech dana lena npila goo TEorup.Gyurta sama d zonan d America op Eorup badueta mndi bdayena but dani mdre dakgi ina bnaye.

Sabab le kamay saghbarta le Armenia ana uhrprenva bil spay veta d khamra tama kat goo dani palakhe ina bshraye.Sabab mn dani roba khacha khamra it goo America.Sita d Storica kat kabulela mn Biston shakhlupila ahvalat haratkhaze khavra d plkgane d nakhraye dakhi ila Pol Hobs kat durashe ina bshraya goo shvila d khamra shreta,tamal sinama d SOMM shrita ila ka shreta d khamea goo Armenia.

Ayn vajep safhbarra ila mudi qyut dana lela goo atra ika bshrayena khamea bil khshavta d politikayuta f atra. Armenia yrikhe dhene makrusela bil shvetavatra Adrbejan op ana parmuyen goo daha dana banyane op sharyana d khamra lebe ina mutu ka tama shreta.

Qyut khamne mani etle nisha parmini khankuta d  tashita d banyanta atra d khamra.Zagha d Areni mudita ila kha mn qyule atrkta areshqeta kat bnitela 6000 shene kamaya maduyena but enenkayuta d khamra.

Goo atra qu qyut kha qyulpat it adat dakhi goo Italua yan qyut kha atra d Taymbaeoruoeta maduyela but det mdre alma d mata qma ina byayu bajarte maplekhilunla.

Lakha bneta d khamra etlunla manaye Vahr Qeushqeryab gyabara d SOMM d 4 hakuyel mdre kamudi durl le atru mn bar yatikhe shene khyeta  Iralua op Amrrica.Pol Hobs marishema gyabbara d banyana d khamea d d kaliforniaya.Hobs mn shita d 2014 bnayela Yacoubian-Hobbs.

Marishema kaliforniaya Pol Hobs mani plikhn mn kha gyarga banyana d khamra mn arravata d nakhraye haratkhaze Argentina,Frandia,TKorea tamal banyanutu ila goo Armenia Yavoubiab-Hobbs.

Avn qeita hukyl mdre dakhi ile shrya sheeta d kgamra goo Armebia.Bil mafhbarta d dav ka davn trin aremnaye akhunvate ina chida,mani bkhayeva goo Los Anjeles ka mani marikhisha iva khamra d Kalifornia oop dosriva bil hayarti ka dita d khamra sharyane argentinaye Ani ka di hukilunnmsreberlun nisha khamea d atra madilun goo vadar op ka dani hayarta d di lazm ila”,-mughberel acn.

kha mn marishema khamra ile smuka khamra d Areni.Roba mazra d amve azat ina sabab haratkha spinyta gu Eorup le gashket shuk mn Kolaresh op Portugalia.

Goo daha urkha goo gyarga d mughbebabmn giba d di khamre Noa Arkuti Noah Of Areni bi shita d 2022 bil tama d tunyatr op varde ile.Leusg kha mn ranga d pechkha d khikhe ile.Van Ardin haratkhaze marishema banyana ile

Kha dama d dani khamre mudita ila goo bed-makhalta d America lakha ika bkhayela gyurta dhoraputa d aremnaye dakhi ka tuvsa Glendel(Lis Anjeles).Rozalu Cholaqyab takberanta d bet-makhalta rishaya d bed-makhalta d “Karusel” mdre ame fyarvusela tlaota d khamea d aremnaye “Armebia  al sura d alma d khamra enenketa shopa ila mukhchemta”.

Gashakta bush zoda
Back to top button