PoliticsTop

Mamle d barakhte d exgyade d Khuyade d Eorup go Armenia Vasilis Maragos

Goo Khuyade d Eorup Vasilis Maragos bil bneta d “darda d barbara d sutaruta garubela goo Armenia banya”mishoka d safar”bil marakta ka aremnaye. Adrbejan erla nisha bil Arcakg paltalun aremnaye.But daha mndi mughberel takhlopa rishaya d palakha d rishaya d Arcakh bil mamla shreta ka galiona d bil sakhseta d  chyata mn.Akhnan kha gyaha khina gashukkh chyata d alma d Karabakg.Mudita ila mdre hech kha hamb bar-suvada,but durashe le masakh hamzemakh.Mn kamaya mudi ila maduya alma d Karabakh.Mani ina ani nashe.Mani ka dani bt palet.Durashe masi havi bil hamn takhlope.Adrbejan ka diyan la kha hamn lela bkshava lela kabulo veta d d danu mudita ula kat hech kha aremnaya la paysh.En kha mne paysh avn bt hav kha nishanka d bet-etka.Tanakh goo mishoka d safar.Baqu etla tuvsa d bneta d barbaryta d sutaruta goo darta d safar.Goo haratkha pata ka diyan qyut kha tpakta op durashe le a kubla Durashe masi havi en hamn zitke havilun.Russia op tamal rishaya d atravata d sita d le masi la dhareki le durashe.Goo kha sama galione maduyena but yema Adrbejan shopo goo sirta Shuk mn day goo maplukhuna khabra d “integrayuta”Dabab akhnan ayn lekh gashuko”,-tunemul .Jarabtata d Adrbejan ka khnakta d Arcakg mapshutena d la plkhana d Teevl.Jarabyata d khnaka d Arcakg pyashena mupsheta d la plkhana d Reevl.But daha mndi mughberel mprishaya takhlopa d rishaya d bil chyata d galiona d am bil dyarta le jvuja d goo sama d.Adrbejan khata jarabyate ila bshraya kat kha gyaha khina ka alma d Arcakh goo narahatuta shoka,d la kubelta ahvalat bneta.Ayn mudi vadela Adrbejan  d la kshhavta d tepa d skhakha d sazgyaruta d shita d tshrin kharaya ilaBkhshaven titela dana kat Khuyade d Eorup op Teevl lkhime gyunakhqyarute cheda haratkhaze bil shvila d politikayuta.”,-nughberel.Avn mughberel,mdre le daha pata pshtela shrita yarkha d dusha bil Adrbejan op kha gyarga atravata d Eirup.”Op ayn kha dana iman prma ina bshraya goo.Parmiyane atravate tiyena le zvana-zabanta,Aha ahvalat vitela hamesha,sabab adi mtitela le jarma”,-tumemul khabru rishaya takhlopa d Khuyade d Eorup.Dakhi pshtela mughberta tamal shabta kha gyaha lela gurebta joba al sirta dorun qyule arana d Lachin kat bysaro a NK bil MA op barayuta malkyuta.


Gashakta bush zoda
Back to top button