PoliticsTop

D la kshhevtela ka Armenia shreta d gnaha akhchi la khshavta d tinve,mudi Armenia lela kshhevte.Konjoryan.

D la kshhevtela ka Armenia shreta d gnaha akhchi la khshavta d tinve,mudi Armenia lela kshhevte.Konjoryan.

Hamesha sakhsiyen sabab len gashuka mdre ika ila ktevta akhchi bil sirta d Armenia kha atra garak khamya rahatuta d komunikayuta.But daha mndi goo pata d facebook ktivl rishaya d shultana d “QP” Hayk Konjoryan.

“D lankshehvtela ka Armenia gnaha shreta akhchi Armenia lela kshhevte.Bush zoda vajeb ila mdre ayn maghburena en gibane mani lena khshive tinva d 9 b tshrin kharay.

Bil surta d Armenia qyut kha urkha oranta khut hichma d MA ila”,-ktivl Hayk Konjoryan.

Mn kamaya vazira d Sharirut barayuta d KR ka Armenia gnaha ina shrya bil lankshhavta d tinve akhchi Erevan lela btaya lakha kali sarbaza d russiaye,ka shreta d sakhseta d maxe.

Gashakta bush zoda
Back to top button