Marduta

Qim Qardashyannkha gyaha khina ezgyada d Balenciaga ila.

Qim Qardashyannkha gyaha khina ezgyada d Balenciaga ila.mqim qardashyan kha gyaha khi a ezgyada d Balenciaga ila,but daha mndi mughbertela gyanu Qim hoo pata d instagram.

43 shene banyanta d Skims assure d rushmaya ila mukhchemta bil bet-moda d. Fransia bil dhrne khshevtela shema d rishaya Demna Gvasaliay.Shekla d yalma d Qardashyan pishl grisha amaya d  gasthana d shekle Platoni.”Ani khavhme shene pishena mudiya mamle ika pshtela mugb etya”Roba dhena modela d Balenciaga kha sama d modela d di ina.

Kamaya shurektela Qim al 51 makhzeta d Couture op mupshetela la Demna bi shita d 2021 al Met Galla.

Sabab assura d dayn bil beta d marduta lap kalmakal len  shrya. I shita d 202 Qardashyan dakhi tamal kayome mughberte a”mdre sakhsiuyela assuro bil lvushyatr.

Gashakta bush zoda
Back to top button