PoliticsTop

Qyule Teevl dost ila mn bukare d Azer op tashite d Armenia

Goo Syuniq bil bneta d “darda d barbara d sutaruta” Adrbejan garubela goo banya”mishoka d safar”bil marakta ka aremnaye.Adrbejan erla nisha bil Arcakg paltalun aremnaye.But daha mndi mughberel takhlopa rishaya d palakha d rishaya d “Ymeta Armenia” bil mamla shreta ka galiona d am bil sakhseta d  chyata mn. “Akhnan kha gyaha khina gashukkh chyata d alma d Karabakg.Mudita ila mdre hech kha hamb bar-suvada,but durashe le masakh hamzemakh. Mn kamaya mudi Stepan Danielyan maduya alma d Karabakh.Mani ina ani nashe Mani ka dani bt palet.Durashe masi havi bil hamn takhlope ka diyan la kha hamn lela bkshava lela kabulo veta d Nisha d danu mudita ula kat hech Iran kha aremnaya la paysh.En kha mne paysh avn bt hav kha nishanka d bet-etka.Tanakh goo mishoka d safar etla tuvsa d bneta d barbaryta d sutaruta goo darta d safar.Goo haratkha pata ka diyan qyut kha tpakta op durashe le a kubla Durashe masi havi en hamn zitke havilun.Russia op tamal rishaya d atravata d sita d Turqia op Azer le masi la dhareki le durashe. Goo Baqu kha sama galione maduyena but yema Adrbejan shopo goo sirta Shuk mn day goo Azer maplukhuna khabra d Dabab akhnan ayn lekh gashuko”,-tunemul khabru. Jarabtata d Adrbejan ka khnakta d mapshutena d la plkhana d Teevl. Jarabyata d khnaka d pyashena mupsheta d la plkhana d Reevl.But daha mndi mughberel mprishaya takhlopa d rishaya d MArcakg bil chyata d galiona d am bil dyarta le jvuja d Adrbejanaye goo sama d. Adrbejan khata jarabyate ila bshraya kat kha gyaha khina ka alma d Arcakh goo narahatuta shoka,d la kubelta ahvalat bneta.Ayn mudi vadela Adrbejan  d la kshhavta d tepa d skhakha d sazgyaruta d shita d b tshrin kharaya ilaBkhshaven titela dana kat Russia op Teevl lkhime gyunakhqyarute cheda haratkhaze bil shvila d politikayuta.”,-nughberel Danielyan .Avn mughberel,mdre le daha pata pshtela shrita yarkha d dusha bil Adrbejan op kha gyarga atravata .”Op ayn kha dana iman prma ina bshraya.Parmiyane atravate tiyena le zvana-zabanta,Aha ahvalat vitela hamesha,sabab adi mtitela le jarma”,-tumemul khabru rishaya takhlopa.

Gashakta bush zoda
Back to top button