AmmayutaTop

Site d The Guardian ila muryzta bukare d Tsaghkunk Restaurant and Glkhatun

Prishe prishe mlate op   Britanaye atravaye , kat bi kabalte d’ Shita Khata ina kabula dakhi Yalde d’ 20 ,ina muryzel share d’ punde d’ .Hal dore d’ christyane qyule Teevl ina muryza mudale Yalde d’ Eorup op Shita Khata   op aha yuma ina muryza hal    bi chanun kamaya . Christane d’ Teevila bi khaduta ina maryuza aha khurza op roba in bkhmla le daha yuma sharira. Qerolayn Eden Op prishe prishe mlte bi gyahe d’ op mardute d’ gyane ina kabula aha khurza .mlate khine imn bar kabalte d’ hamanete d’ gyane ina muryza kabalte d’ daha yuma dakhi ina kabula christyane .
Sabab go mdite d’ Rim ka daha bukara ina murza kanone kat mlate d’ gyane gyarak maryzi aha khurza bi adate d’ gyane. Ka but ded’ kat 25 bi chanun kamaya ina maryuza yume d’ hamante d’ shmsha . Mn bar shite d’   go qyule Teevl muryzlun dakhi kabalte d’ yume d’  Go malqyute d’ Atur op go Qyulke Teevl   Yald ed’ Isho mshikha muryzlun mnsharete d’ yekhe d’ bi shnaun kamaya hal , 6 bi chanun kamaya.Bi adate d’ tashitanauya   op bi qtava Kadisha   ina maryuza christyane 6 bi chanun kamaya dakhi yume d’ umre d’ aremnaye yume d’ Yalde d’ Marana in amryuza mn bi chnaun kamaya . Bi daha yuma go qyule Umrane d’ christyane ina maryuza raza . Mn Bar   raza alma go bet gyanu mn umra ile labura kha same d’ nura , sabab aremnaye go shita trin gyahe ina maryuza aha yuma dakhi Yale d’ Maran op yume d’ op yume d’ Ida sliva .
Ha yuma dan berashe nashe kat ina nura vada go umra kha same d’ nura ina labula le betvate , kat shita opya mantiyanta bi khe;e d’ Marya Alaha . Bi khele d’ daha nura save khishna le qes Marya hala kat ile bryya .

Gashakta bush zoda
Back to top button