PoliticsTop

Bshrayekh ku nash-kanuna d  plkhana d sazgyaruta.Mher Grigoryan bit plkhanana d prashta d surta.

Bshrayekh ku nash-kanuna d  plkhana d sazgyaruta.Mher Grigoryan bit plkhanana d prashta d surta.

Akhnan kamaya sama shryekh bukara d plkhanan d  kat grishena bil sama d shreta d ysure.But daha mndi bi dana d bukara-juvap shreta mughberel khlap rishaya d vazira d MA Mher Grigoryan. Le bukara d kayoma d “QP” Sergey Bagratyan akhchi le mut samena bukara d azat shreta d sirta op zrcha,op mut surat alma d urkha it.

“Goo daha sama bshrayekh sazgyar takhrazyate khshavta d skhakha d Alma Atay akhnan goo mtkha d trin-tla yarkhe garshakh skhakha d sazgyaruta”,-mughberel Mher Grigoryan.

Gashakta bush zoda
Back to top button