PoliticsTop

Pshtwla muryzta bukare d nishe d Atravate Khire

Goo gyarga d daha chyata plkhanaan d khshavta d zircha garak khashvilun svuta d shita d Gevorg Papoyan mn bar npalta d Atre Khire haratkhaze surat-alme kat pishena khshiva hamn dana.Kmat (2021-2026) but surat-alma d tashita hamzamta  2023 lit hech kha svuta ,sirta op dana. Garak 2023 maghberakh zyana d shopa d surat-alma d tashita ka kheruta d surta d atravatan kmat bil sakhseta d surat -alma d tashita masakh tapkakh bil det kat sirta d Armenia bush zoda sirta d havi khut zitka d tamal atravate. Goo daha sama bayn kha gyaha khina maghberen la gashakta le sazgyaruyate khshiva bi shita d b tshrin kharaya goo nisan bil dargha d tpakta goo sazgyaruta ina khshiva nisha d zrachta d zercha d sirte ila,bi shita d bil yarkha d ilul zabtanta d sirta d MA khshavta d zitka d Teevl bil giba d. Bukara-Rishaya d maghburel kat Armenia khshevtola rushmaya Kheruta sirta d. Juvap-Le daha bukara hamesha dirkh le det kat MA khshevtola kheruta Umtaneta d sirta d ,sabab lena maghbura ka Asrbejan kubeltola rushmaya sirta d Armenia.Op haratkha bnayela takhmanta etla nisha d zabtanta  sirta d aremnaye. Rishaya d mughbsrel mdre le marza d atra d dani sazgyaruta it mukhchemta mughberel,en Armenia la khashvalunle skhakha d sazgyaruta  bibde dana sazgyaruta le hoya khshevta op rishaya d khut huchmu ile bshkalo skhakha d sazgyaruta seavtu. Bukara-Mut dargha bt yavilun ka plkhanane shrya 2.13 le marza d rahatuta. Juvap-Dakhi midiye itum akhnan ka ivakh yuvu chyata d diyan le marza d 1.69 durashe sabab tamal yuma kublukh juvap.Akhnan etlan hivi le daha marza sazgyaruta 1.22 makhchemakh op shopa masi makhchemi lakha khavravata d -plkhanan d nakhraye.

Gashakta bush zoda
Back to top button