AmmayutaTop

Vazrte d hadamte d ztke mamle d barakhta ila mughbrta but Kha bi nissan

Prishe prishe mlate op   atravaye , kat bi kabalte d’ Shita Khata ina kabula dakhi Anahit Manasyan ,ina muryzel share d’ punde d’ Yalde d’ Maran.Hal dore d’ christyane qyule Teevl ina muryza mudale Yalde d’ Maran op Shita Khata   op aha yuma ina muryza hal    bi chanun kamaya . Christane d’ Teevila bi khaduta ina maryuza aha khurza op roba in bkhmla le daha yuma sharira. Op prishe prishe mlte bi gyahe d’ op mardute d’ gyane ina kabula aha khurza .mlate khine imn bar kabalte d’ hamanete d’ gyane ina muryza kabalte d’ daha yuma dakhi ina kabula christyane go mdite d’ Rim ka daha bukara ina murza kanone kat mlate d’ gyane gyarak maryzi aha khurza bi adate d’ gyane. Ka but ded’ kat chanun kamaya ina maryuza yume d’ hamante d’ shmsha  Mn bar shite d’ go qyule Teevl muryzlun dakhi kabalte d’ yume d’ Yalde d’ Isho Mshikha  Go malqyute d’ Atur op go Qyulke Teevl   Yald ed’ Isho mshikha muryzlun mnsharete d’ yekhe d’ shnaun kamaya hal , bi chanun kamaya.

Gashakta bush zoda
Back to top button