EconomicsTop

But maryazte d plkhnane go Armenia

Rishaya d mn rishayabeskalayuta bkhshavol khut huchmu.Bar-svaduta d Shreta d zercha d sirta d Armenia  surat alma bil khshevta mn tashita bil mamla d lena blkhama bil tepa d chyata d sazgyaruta d,bil khshavta d det kat  kunash-kanuna d op pukdana d. Bil mamla shreta ka but daha mndi mughberel vazira d Sharirut barayuta d  atra . Goo bar-svadita dirl le makhchamyata d giba d adrbejanaye akhchi Armenia lela kubelto sharakta le tpakta d tla gibane goo,hamzmata but skhakha d sazgyaruta,dargha shreta ka ahvalat shrita goo ughdana. Bukara maghburela akhchi giba d aremnaye lela bkshhavo sharakta le tpakta goo Bryusel Mut takhmanta rtlikhn. Juvap-Goo Praha  bi dana d shrita tpakta d arpa gibane sazgyaruta iva 2023 khshiva.Akhnan bkhshavekh tepa d Vardan Janhyan sazgyaruta op kha gyaha khina makhchumokh hudra veta d sharaktan le tpakta d dishaya d Vazira d Armenia,Rishaya d,Rishaya d op rishaya d knushya d.Bkhshaven tpakta d enenketa iva ka makhchamta d durashe bi Armenia op.Giba d aremnaye mhumenta ila ka khshavta d sazgyaruta. Bukara kha gyaha khin le kamay ila bshrayo chyata d  surat-alma d tashita.Mut karbanta etlunla le daha marza. Nuvap mamle lena bkshhavo sazgyaruta d ,sazgyar bil det ka kshhavta d zrachta d zircha d sirta enenketela khshavta d kunash-kanun d skhakha . Goo gyarga d daha chyata plkhanaan d khshavta d zircha garak khashvilun svuta d shita d mn bar npalta d Atre Khire haratkhaze surat-alme kat pishena khshiva hamn dana.Kmat but surat-alma d tashita hamzamta  lit hech kha svuta ,sirta op dana. Garak maghberakh zyana d shopa d surat-alma d tashita ka kheruta d surta d atravatan kmat bil sakhseta d surat -alma d tashita masakh tapkakh bil det kat sirta d Armenia bush zoda sirta d havi khut zitka d tamal atravate.

Gashakta bush zoda
Back to top button