MardutaTop

Rushmaya talanta Karas ila prasela yuma d khamra goo Erevan.

Rushmaya talanta Karas ila prasela yuma d khamra goo Erevan.

Udyum pyashel shrya  zuyakha d yuma d khamra d Erevan maghburena bil chukhayuta d Erevan..”Bi daha shita rishaya talana karas ila akhchi dayana d tshita op katvano.Rishaya nisha d yuma d Khamra ila madeya d khamra d aremnaye bi dore kat ina shrye ka Amayuta.Shopa d tpakta al alulyata d Moskovyan-Saryan-Tumanyan  Al zuyakha bt madilun khamre d 700 shene mn mprishaye amve bt madila tashita mika brayena”,-pshtela mughberta goo mamla.

Gashakta bush zoda
Back to top button