Analytics

Banka d banyana d takhrazyata dEvraziahuyertela ka shreta d drmana d “SputnicV” goo Armenia

Banka d banyana d takhrazyata dEvraziahuyertela ka shreta d drmana d “SputnicV” goo Armenia

Banka d banyana d takhrazyata dEvraziahuyertela ka   shreta d drmana d “SputnicV” goo ArmeniaBanka d banyana d takhrayat d…
Pishena mukhchema khata 961 marane bil koronavirus,bsimena 107516 bnisan goo Armenia khsivena.

Pishena mukhchema khata 961 marane bil koronavirus,bsimena 107516 bnisan goo Armenia khsivena.

Pishena mukhchema khata 961 marane bil koronavirus,bsimena 107516 bnisan goo Armenia khsivena. 207103 marane bil mara d koronavirus,mne 186200,bsime 3835…
Vazira mitmsanta ile bkhshavo hal khutama d shita ka 20% alma drmana mkheta

Vazira mitmsanta ile bkhshavo hal khutama d shita ka 20% alma drmana mkheta

Vazira mitmsanta ile bkhshavo hal khutama d shita ka 20% alma drmana mkhetaVazerya d salamatuta d MA  Anahit Avanesyan bkhshavea…
Pishena mukchema 1014 khata marane,bsimena 882.

Pishena mukchema 1014 khata marane,bsimena 882.

15 bnisan pishena mukchema 206142  marane bil koronavirus mne 185125 bsime,3817 manyekhane.Bil mara d’ koronavirus bi daha dakika bsamena 1623…
“Goo Smuka tura” sukhsiyena kha sama d’ pata d’ Urartu.

“Goo Smuka tura” sukhsiyena kha sama d’ pata d’ Urartu.

Goo  bet-etka d’ tashita d’ “Erebuni” sama d’ “Smuka tura” saksheta ina bsharaya. Sama d’ yasranta d’ geshra d’ urkha…
Back to top button